Læs KasseKreditten.dks' lånevilkår inden du tager et lån ✓

Lånevilkår

Kreditvilkår for Kassekreditten.dk

Kassekreditten.dk (ejet af Finans 247 ApS), CVR-nr: 38143824
Kristianiagade 1. 2100 København Ø
Tlf: 7071 1060
Email: info@kassekreditten.dk
Kassekreditten.dk

Kreditvilkår gældende pr. 01.08.2017 for personer, der ønsker en kredit hos Kassekreditten.dk.

Kreditvilkårene inkluderer:

 1. Hvem kan få en kredit hos Kassekreditten.dk?
  1.1 Samtykkeregler
  1.2 RKI, kontanthjælp, bopælsadresse på Psykiatrisk hospital, Psykiatriske bosteder, fængsel, eller bostæder/herberg.
 2. Hvor meget kan jeg få som kredit?
 3. Kreditvurdering
 4. Kreditaftale
 5. Omkostninger & gebyrer
  5.1 Oprettelsesgebyr
  5.2 Minimumsbetaling
  5.3 Yderligere gebyrer og renter
 6. Gebyrer og renter hos KasseKreditten.dk
 7. Tilbagebetaling
  7.1 Tilbagebetaling via netbank
  7.2 Tilbagebetaling via betalingskort
  7.3 Automatisk tilbagebetaling
  7.4 Annullerede betalinger
 8. Fortrydelsesret
 9. Registrering af personoplysninger
  9.1 Fortrolighed
 10. Misligholdelse og misbrug
  10.1 Inddrivning og inkasso

  10.2 Misbrug
 11. Erstatningsansvar
 12. Kommunikation mellem dig og Kassekreditten.dk
 13. Klager
 14. Standardfortrydelsesformular

 

1. Hvem kan få en kredit hos Kassekreditten.dk?

Du kan få bevilget en kredit hos Kassekreditten.dk, hvis du er fyldt 21 år og myndig.

Derudover er der følgende krav for at få bevilget en kredit:

  • Du skal have et dansk CPR-nummer og folkeregisteradresse
  • Du skal have en aktiv e-mail adresse
  • Du skal have et dansk mobiltelefonnummer og det skal være et abonnementstilmeldt mobiltelefonnummer – altså ikke et forudbetalt taletidskort
  • Du skal have en dansk bankkonto (NEMKonto)
  • Du skal give adgang til e-SKAT og have en årsopgørelse
  • Du opfylder kravene omkring kreditvurdering i pkt. 3.
1.1 Samtykkeregler

Du giver Kassekreditten.dk samtidig lov til at indhente yderligere oplysninger, til vurdering af din kreditværdighed fra andre finansielle institutioner.Kassekreditten vil bestræbelser sig på at håndhæve, sin ansvarlige politik omkring ludomani, men Kassekreditten vil ikke acceptere nogen form for ansvar eller erstatningsansvar, hvis Kredittager alligevel fortsætter med at låne og/eller forsøger, at bruge hjemmesiden med det formål bevidst at undgå de relevante foranstaltninger og/eller Kassekreditten ikke er i stand til at håndhæve sine foranstaltninger/politikker af grunde, der er uden for Kassekreditten rimelige kontrol.For at kunne ansøge et lån hos Kassekreditten, er det forbrugerombudsmanden anbefaling, at Kassekreditten sikre Kredittager bedst muligt, så når du som Kredittager, accepterer vores lånevilkår, vil du ligeledes give samtykke til at Kassekreditten kan sammenholde registreringer med det danske CPR- register (for at kontrollere at det indtastede CPR-nummer er korrekt) og Spillemyndighedens Register Over Frivilligt Udelukkede Spillere (ROFUS), for at sikre en ansvarlige kreditvurderings politik.På baggrund af ovenstående kreditvurdering, forbeholder Kassekreditten.dk, sig retten til at afslå Kredittagers Kreditansøgning.

1.2.RKI, kontanthjælp, bopælsadresse på Psykiatrisk hospital, Psykiatriske bosteder, fængsel, eller bostæder/herberg.

Bemærk!

Der bevilges ingen lån, hvis du har en eller flere RKI-anmærkninger, på kontanthjælp, bopælsadresse på Psykiatrisk hospital, Psykiatriske bosteder, fængsel, eller bostæder/herberg.

Ved kreditvurderingen, giver du samtykke til, at Kassekreditten indhenter dine skatteoplysninger via e-Skat, indhenter kontooplysninger via IDQ, indhenter Monthio, indhenter oplysninger fra Lexis Nexis liste, samt oplysninger fra eksterne oplysningsbureauer eks. Experian eller andre debitorregistre.

2. Hvor stor kredit kan jeg få?

Hos Kassekreditten.dk kan du ansøge om en kredit på mellem 3.000 og 15.000 kr. Du kan ansøge om den ønskede kredit, og vil blive godkendt til den, hvis du opfylder kravene i pkt. 3. Såfremt vi ikke kan give dig den ønskede kredit, men har mulighed for at tilbyde dig en mindre kredit, vil du kunne acceptere denne i stedet. Du kan kun have én kredit hos Kassekreditten.dk, men den kan du forhøje i lånets løbeperiode. Det kræver blot at du bliver vurderet til et højere lån i en ny kreditvurdering.

3. Kreditvurdering

Kassekreditten.dk bevilger kreditter til privatpersoner på baggrund af en individuel kreditvurdering. Denne kreditvurdering tager udgangspunkt i din seneste lønseddel / meddelelse om offentlige udbetalinger, samt oplysning om dine faste månedlige udgifter og din seneste årsopgørelse.
Ved ansøgning om en kredit hos Kassekreditten.dk, giver du os samtykke til, at indhente dine skatteoplysninger via e-Skat. Kassekreditten.dk anvender et scorekort til at foretage en kreditvurdering. Derudover indhenter Kassekreditten.dk information om dig fra eksterne oplysningsbureauer eksempelvis Experians RKI-register, samt andre debitorregistre.Kassekreditten.dk kan samtidig indhente yderligere oplysninger til vurdering af din kreditværdighed fra andre finansielle institutioner. Kassekreditten.dk vurderer således din kreditværdighed ud fra en samlet vurdering, og forbeholder sig ret til at afslå en låneansøgning på baggrund af disse oplysninger.

4. Kreditaftale

Hvis du opfylder Kassekreditten.dk's krav, og vurderes kreditværdig, tilbydes du en kredit. Efter kreditvurderingen vil du muligvis blive spurgt om du har lyst til at forhøje dit kreditbeløb. Dette spørgsmål får du, fordi vi kreditvurderer dig til højere end det ansøgte beløb. Her har du naturligvis ret til at afslå om at forhøje kreditten, og fastholde den oprindelige ansøgning.
Kreditten bevilges altså jf. Pkt. 3, og sker efter en samlet kreditvurdering.  Såfremt du ønsker at godkende kreditten, skal du underskrive kreditaftalen med dit NemID. Kreditaftalen indeholder alle specifikke informationer om kreditten, løbetid, tilbagebetaling, debitorrenten, ÅOP mv.
Når du har godkendt kreditaftalen med NemID sendes hele din kredit til udbetaling. Alle udbetalinger sker med det samme, alle ugens dage, direkte til kredittagers NemKonto. Der udbetales også kreditter i weekender samt på helligdage.

5. Omkostninger & gebyrer

5.1 Oprettelsesgebyr

Når du opretter en kredit hos Kassekreditten.dk skal du betale to forskellige omkostninger. Oprettelsesgebyret er på 495 kr. og dækker oprettelsen af din kredit. Denne omkostning skal betales hver gang der oprettes en ny kredit. Oprettelsesgebyret bliver tillagt hovedstolen og skal betales sammen med denne, ved kredittens forfald.

5.2 Minimumsbetaling

Minimumsbetalingen udgør en rentebetaling af din udestående kredit på 12,5%. Har du eksempelvis en kredit på 4.000 kr. skal du betale 500 kr. pr måned i rente, for at opretholde din kredit. Minimumsbetalingen dækker alene den månedlige renteomkostning og betalingen nedbringer derved ikke kreditten. Såfremt du betaler mere end din månedlige minimumsbetaling, vil det resterende beløb afdrage på eventuelle gebyrer og herefter på kreditten.

6 Yderligere gebyrer og renter

I overensstemmelse med rentelovens regler for rykkerskrivelser og inkassovarsler, opkræver Kassekreditten.dk gebyrer ved eventuelt manglende betaling

Ved misligholdelse af din kreditaftale, er du pligtig til at betale de omkostninger der vil være ved en eventuelt inddrivelse af det udestående afdrag. Læs mere om proceduren ved eventuel misligholdelse under pkt 9 - Misligholdelse og misbrug.

7. Tilbagebetaling

7.1 Tilbagebetaling via netbank

Kreditten samt minimumsbetalinger kan betales via bankoverførsel, via betalingskort, samt via automatisk opkrævning på betalingskort.Ved en bankoverførsel skal pengene indbetales til Kassekreditten.dk's bankkonto:

Reg nr: 7134
Kontonummer: 0001042621

Ved betaling via Netbank angives kundenummer eller CPR-nummer i beskedfeltet og lånebeløbet (inklusiv renter og gebyrer) overføres til ovenstående bankkonto.

7.2 Tilbagebetaling via betalingskort

Du kan foretage betalinger med betalingskort via din profil på kassekreditten.dk. Følgende betalingskort kan benyttes til en tilbagebetaling:

VISA
VISA Electron
VISA Debit
Mastercard Direct
Mastercard Debit
Omkostninger ved betaling på kreditkort vil blive afholdt af Kassekreditten.dk og der pålægges derfor ikke yderligere omkostninger.

Dine betalingsoplysninger vil blive gemt samt opbevaret sikkert og fortroligt hos KORTA. Finans 247 vil herefter trække pengene automatisk i forbindelse med din månedlige ydelse.

Du kan når som helst vælge at få slettet din kortregistrering ved at tage kontakt til Finans 247. Du skal blot være opmærksom på, at såfremt du vælger at få slettet dine kreditkortoplysninger, så forfalder den samlede kredit inkl. tilgåede renter og gebyrer straks.

7.3 Automatisk tilbagebetaling

Du har mulighed for, at indgå en automatisk betaling af minimumsbetalinger via kreditkort, så du undgår yderligere gebyrer ved for sen betaling. Betalingen vil blive opkrævet på dagen for minimumsbetalingen og du vil blive adviseret via mail.

Opkrævningen vil fremgå af din profil på Kassekreditten.dk og den automatiske opkrævning kan frameldes via din profil. Du kan også afmelde dit betalingskort ved at kontakte kundeservice via. e-mail eller telefon. Når den automatiske tilbagebetaling er gennemført, og Kassekreditten.dk har registreret tilbagebetalingen, vil du modtage en kvittering på e-mail. I forbindelse med tilmelding af dit kreditkort vil Finans247 ApS reservere, eller trække, 1 kr. på dit kreditkort. Dette gøres for at sikre at du tilmelder et validt betalingskort. Beløbet der reserveres eller trækkes vil blive fratrukket i din lånehovedstol.

Skifter du betalingskort, mens du har en aktiv kredit, skal du straks oplyse dette til Kassekreditten.dk, og opdatere dine kontooplysninger via din profil på Kassekreditten.dk.

7.4 Annullerede betalinger

Foretager du en betaling, som efterfølgende trækkes tilbage eller annulleres, anses denne som aldrig foretaget. Kassekreditten.dk er herved berettiget til at tilskrive renter og omkostninger på kreditten, som om betalingerne aldrig var foretaget.

8. Fortrydelsesret

Du har ret til at fortryde din kredit hos Kassekreditten.dk inden for 14 dage fra den dag du har underskrevet kreditaftalen. Hvis fortrydelsesfristen udløber på en lørdag, søndag eller helligdag udløber fristen den næstkommende hverdag. Hvis du ønsker at udnytte din fortrydelsesret, skal du indsende en skriftlig meddelelse via e-mail til info@kassekreditten.dk. Du skal herefter tilbagebetale den samlede kredit, inklusiv de påløbende renter fra den dato, hvor kreditaftalen blev underskrevet, til den dato, hvor kreditten tilbagebetales. Tilbagebetalingen skal ske senest 30 dage efter du har indsendt en skriftlig meddelelse via e-mail til info@Kassekreditten.dk omkring udøvelsen af din fortrydelsesret.

9. Registrering af personoplysninger

Kassekreditten.dk registrerer automatisk dit navn, CPR-nummer, adresse, telefonnummer, e-mail adresse og låneoplysninger ved ansøgningen om et lån. Her er Finans 247 ApS dataansvarlig iht. persondataloven og opbevaringen af dine data sker i henhold til reglerne i Lov om behandling af personoplysninger.
Kassekreditten.dk anvender som beskrevet ovenstående de indsamlede informationer til en kreditvurdering. Kassekreditten.dk forbeholder sig retten til at optage samtaler, eller på anden vis dokumentere kommunikation med dig. Kassekreditten.dk opbevarer dine oplysninger til brug af en kreditvurdering, samt til brug af markedsføring. Du modtager kun markedsføring såfremt du aktivt har tilmeldt det, det kan til enhver tid frameldes via din profil hos Kassekreditten.dk.

9.1 Fortrolighed

Dine angivne oplysninger om dig selv, og oplysninger om kundeforholdet er fortrolige. Ved din ansøgning giver du samtykke til at Kassekreditten.dk er berettiget til at videregive oplysninger om dig og kundeforholdet til Kassekreditten.dk's advokater, revisorer, koncernforbundne selskaber, låneguiden.eu, potentielle nye långivere, samt SKAT. Denne videregivelse af oplysninger, sker under en forudsætning om at oplysningerne behandles fortroligt.

Derudover er Kassekreditten.dk berettiget til, at videregive oplysninger om kundeforholdet til KreditStatus samt kreditregisteret. I tilfælde af misligholdelse af låneaftalen er Kassekreditten.dk yderligere berettiget til at videregive oplysninger om dig og kundeforholdet til eksterne inkassovirksomheder, som er nødvendig for en inddrivelse af et eventuelt udestående afdrag. Personoplysningerne registreres hos Finans247 ApS og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes. Som registreret hos Finans247 ApS har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven, og henvendelse i forbindelse hermed rettes til: info@kassekreditten.dk

10. Misligholdelse og misbrug

10.1 Misligholdelse

Ved mere end 15 dages forfald af minimumsbetalingen iht. din kreditaftale/låneaftale, anses låne/kreditaftalen indgået mellem Kassekreditten.dk og dig for misligholdt. I dette tilfælde forfalder kreditten inkl. renter og gebyrer til øjeblikkelig betaling. Hvis lånet fortsat ikke tilbagebetales, vil gælden blive overgivet til retslig inkasso, hvorved yderligere omkostninger vil blive opkrævet.

10.2 Misbrug

Kassekreditten.dk politianmelder herudover svindel og misbrug uden yderligere varsel. I dette tilfælde forfalder kreditten inkl. renter og gebyrer til øjeblikkelig betaling. Hvis lånet fortsat ikke tilbagebetales, vil gælden blive overdraget eller videregivet til retslig inkasso hos tredjemand, hvorved yderligere omkostninger vil blive opkrævet.

10.3 Indberetning til Experian (RKI), samt andre relevante registre

I tilfælde af misligholdelse eller misbrug af låneaftalen vil Kassekreditten.dk indberette kunden til Experian (RKI), samt til andre relevante registre i henhold til gældende lovgivning.

10.4 Inddrivelse og Inkasso

Jvf. rentelovens bestemmelser, pålægges du et rykkergebyr på 100,00 kr. pr. rykker ved for sen betaling. Ved en manglende rettidig tilbagebetaling af lånet, har Kassekreditten.dk ret til at opkræve renter svarende til en årlig nominel rente på 37,00 %. Dette svarer til en nominel daglig rente på 0,10%.

Såfremt du ikke efter tre rykkere har betalt eller indgået en aftale om forlig, kan låneaftalen/kreditten enten bliver overdraget eller videregivet til retslig inkasso hos tredjemand, med henblik på eventuel opnåelse af udlæg eller pant, tvangsauktion, konkursbehandling, samt indfrielse af hele gælden, Jvf. Gældende lovgivning herfor.

11. Erstatningsansvar

Kassekreditten.dk kan alene holdes ansvarlige i henhold til de almindelig gældende erstatningsretlige regler. Skulle du have angivet fejlagtige oplysninger, som lider til tab og skade, er Kassekreditten.dk ikke ansvarlig for dette. Yderligere frasiger Kassekreditten.dk sig ansvaret for indirekte skader. Kassekreditten.dk er ikke ansvarlig for tab, som skyldes forhold eller udefrakommende begivenhed som forhindrer låntager i, at opfylde forpligtelserne i forbindelse med den indgåede aftale mellem Kassekreditten.dk og låntager. Tab som skyldes nedbrud eller manglende adgang til IT-systemer eller beskadigelse af data i disse systemer er ikke Kassekreditten.dk ansvar. Yderligere er Kassekreditten.dk ikke erstatningsansvarlig for tab og skade, som skyldes nedbrud eller fejl på hjemmesiden Kassekreditten.dk

12. Kommunikation mellem dig og Kassekreditten

Kommunikation mellem dig og Kassekreditten.dk vedrørende låneaftalen skal foregå skriftligt via e-mail til info@Kassekreditten.dk.Ved eventuelle ændringer af din adresse, telefonnummer eller e-mail, skal du straks opdatere disse informationer via din Kassekreditten.dk profil. E-mail og sms beskeder anses altid for værende modtaget af dig, og det er derfor vigtigt at Kassekreditten.dk har dine opdaterede personlige oplysninger. Idet kreditaftalen bliver underskrevet af dig, giver du udtrykkeligt samtykke til, at Kassekreditten.dk og dennes repræsentanter kan kontakte dig via e-mail, brev og sms.

13. Klager

Ved en eventuel klage eller konflikt bedes du rette skriftlig henvendelse via e-mail til info@kassekreditten.dk. Såfremt du ikke er tilfreds med den løsning, som i samarbejde med Kassekreditten.dk bliver fundet, kan du klage til Ankenævn for Finansieringsselskaber på finansanke.dk. Yderligere kan du finde informationer, eller rette eventuel klage til Forbrugerombudsmanden, Finanstilsynet eller Datatilsynet. Ved en eventuel klage findes oplysninger om proceduren på organisationernes hjemmesider.

Ankenævnet for Finansieringsselskaber
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
www.finansanke.dk

og/eller
EU kommissionens online klageportal (Forbruger Europa)
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
www.ec.europa.eu/consumers/odr/

14. Standardfortrydelsesformular

(Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)Til:Finans 247 ApS Kristianiagade 1

2100 København Ø

E-mail: info@kassekreditten.dk

 

Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om følgende varer/tjenesteydelser:

 

__________________________________________________________________________________

 

 

 

Bestilt den: _______________________________     Modtaget den: ___________________________

 

 

 

Forbrugerens navn:

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Forbrugerens adresse:

 

___________________________________________________________________

 

 

 

Forbrugerens underskrift: _________________________________________      Dato: _____________

 

(kun hvis formularens indhold meddeles på papir)

 

Privatlivspolitik hos KasseKreditten.dk

Vi arbejder altid for at give dig den bedst mulige oplevelse. For at kunne dette bruger vi cookies, så vi kan genkende dine log in-oplysninger og lagre dine oplysninger inden for Datatilsynets krav og anbefalinger.

Hvad er cookies?

For at kunne lagre dine oplysninger bruger vi cookies (små tekstfiler), der aktiveres, når du besøger KasseKreditten.dk. På den måde kan vi bedst muligt:

 • Genkende dine log in-oplysninger, så du lettere kan logge ind på din profil.
 • Optimere din brugeroplevelse ved at gemme oplysninger om din færden på hjemmesiden.
 • Vi får ikke adgang til din computer.

Du kan altid slette dine cookies via indstillingerne i din browser. Dette betyder dog, at der startes forfra med lagring og brugeroptimering, næste gang du besøger KasseKreditten.dk.

Du kan også blokere lagring af cookies, hvilket dog betyder, at vi ikke kan sikre en optimal brugeroplevelse for dig.

Hvilke oplysninger gemmes og hvorfor?

I forbindelse med oprettelse af dit lån gemmer vi dit navn, CPR-nummer, kontooplysninger, e-mail og telefonnummer samt PID-nummer (en identifikation for dit NemID).

Du skal oplyse dit CPR-nummer, så vi kan sikre, at det både er dig der opfylder låneansøgningen, underskriver lånet og modtager pengene.

Samtidig gemmer vi din låne- og tilbagebetalingshistorik. Dette bruges for at kunne lave bedre markedsføring til dig.

Sikkerhed

Vores kommunikation er sikret via SSL (Secure Socket Layer), der er en krypteringsprotokol til sikring af dine oplysninger. Dette er et krav ved håndtering af CPR-numre.

KasseKreditten.dk er underlagt Datatilsynets krav og anbefalinger i henhold til persondatalovens krav om databeskyttelse.