GUIDE til enlig forsørger 2020 ▷ Her er alt hvad der er værd at vide ✓

Guide til enlig forsørger

Guide til enlig forsørger

Guide til enlig forsørger

Der findes mange muligheder for økonomisk støtte til dig som er enlig forsørger. Her kan du blive klogere på, hvad du har af muligheder og hvordan du kan få en bedre økonomi som enlig forsørger. 

Få økonomisk støtte som enlig forsørger

For mange enlige forsørgere kan økonomien være en udfordring. Det koster mange penge, at have børn. Derfor er der lavet økonomisk støtte til enlige, som måske ellers ikke har mulighed for at få økonomien til at hænge sammen.
Formålet med at give enlige forsørgere økonomiske ydelser er, at yde en form for kompensation for de fordele som samlevende og gifte har, når de er to om at dele husstandens udgifter og gøremål.

Enlig forsørger

Med ”enlig forsørger” menes det, at du skal være enlig forsørger og du må derfor reelt set ikke have en samlever eller på anden måde indgå i et forhold med en person, der deltager i den fælles husførelse. Dette skyldes at du derved ikke kan kaldes for enlig forsørger, fordi du økonomisk set har flere penge til rådighed ved at have en samlever.

Venter du et barn eller er du allerede forælder, kan du være berettiget til økonomisk støtte fra barnets anden forælder og/eller fra det offentlige. De forskellige typer støtte afhænger af din indkomst og hvor mange børn du har.

Hvorfor påvirker de økonomiske forhold muligheden for støtte?

Når de vurderer om en person har fælles husførelse eller ej, kigges der på om ydelsesmodtageren har økonomisk fordele ved at have et forhold til en anden person. Fordelen ved at have fælles husførelse er, at 2 personer i fællesskab kan betale de faste udgifter og de udgifter der er til det daglige forbrug.

Derudover lægges der også vægt på, om ydelsesmodtageren har en form for praktisk hjælp i hverdagen. Det er for eksempel hvis ydelsesmodtageren partner hjælper med opgaver som blandt andet at hente og bringe børn, købe ind, lave mad og gøre rent. Har ydelsesmodtageren samme fordele som gifte og samlevende personer, vil det gå ud over den økonomiske støtte.

Mulighed for børnetilskud

Et børnetilskud er et skattefrit beløb som du modtager fra det offentlige. Dette kan du ansøge om hvis du er enlig forsørger. Børnetilskuddet består af to slag tilskud: det ordinære børnetilskud. De udbetales per barn og det ekstra børnetilskud som betales uanset om der er ét eller flere børn på din bopæl.

 

3 forskellige tilskud til enlige forsørgere

Der findes tre forskellige slags ydelser, som afhænger af hvilken situation du som børnefamilie står i:

Børne- og ungeydelsen (også kaldet børnepenge)
Børne- og ungeydelsen udbetales automatisk til familier med børn. Det gælder også enlige forsørgere. Pengene er tiltænkt som en ydelse der skal hjælpe børnefamilier med udgifter til blandt andet bleer, mad, tøj, institutioner og fritidsaktiviteter.

Børnetilskud
Du kan ansøge om børnetilskud hvis du for eksempel er enlig eller studerende med børn. Al ansøgning i forbindelse med børnetilskuddet foregår på Borger.dk.

Børnebidrag
Børnebidrag er dét beløb som den ene forælder skal betale til den forælder der har forældremyndigheden.

 

Krav til enlige forsørgere i forbindelse med økonomisk støtte

Du er berettiget til at få udbetalt disse økonomiske ydelser hvis du og dit barn opfylder disse krav:

  • Dit barn skal være under 18 år
  • Dit barn skal være bosat i Danmark
  • Dit barn må ikke være forsørget af det offentlige
  • Den forælder der har forældremyndigheden over barnet, skal være fuldt skattepligtigt i Danmark
  • Du skal selv bo i Danmark
  • Du skal have boet eller arbejdet i Danmark i mindst 6 år inden for de sidste 10 år

Der findes dog særlige forhold, som kan have indflydelse på om du er berettiget til ydelserne eller ej. Det kan eksempelvis være hvis kommunen har truffet en afgørelse om at et forældrepålæg ikke er overholdt eller hvis pligten til sprogvurdering ikke er overholdt.

Andre bidrag og tilskud du kan være berettiget til

Udover børnebidraget, som du er berettiget til som enlig forsørger af dit barns anden forælder, kan du også få økonomisk tilskud af det offentlige. Her iblandt er der tilskud til betaling af daginstitutioner, støtte til særlige begivenheder i dit barns liv, boligstøtte og forsørgertillæg. Du kan se alle de bidrag og tilskud som staten udbyder på Borger.dk.

Gratis friplads i daginstitutioner til enlige forsørgere

Som enlig forsørger har du mulighed for at søge om friplads i en daginstitution til dit barn. Hvis din indkomst er tilstrækkelig lav, kan du  få et tilskud fra kommunen. Du kan enten bliver bevilliget til et tilskud der gør daginstitutionen billigere eller helt gratis. Det kalder man for et økonomisk fripladstilskud. Hvis du er interesseret i at undersøge det nærmere, skal du gå ind på din kommunes hjemmeside, hvor du kan finde en fripladsberegner.

Det er Udbetaling Danmark der står for udbetalingen af støtten. Sker der ændringer i din indkomst når du får tilskuddet, skal du selv rette beløbet hos Udbetaling Danmark.

Ansøg om et legat

Der findes legater som er tiltænkt enlige forsørgere der er økonomisk udfordret. På Legatmidler.dk kan du få et overblik over de private fonde som hvert år uddeler legater til personer der har brug for det.
Du kan ansøge om et legat til forskellige lejligheder. Det kræver dog, at du skriver en motiveret ansøgning, hvor du redegører for hvorfor du eller dit barn bør få et legat.

Få boligstøtte som enlig forsørger

Enlige forsørgere kan få boligstøtte hvis de bor til leje. Bor du alene med børn er boligstøtten højere, end hvis du har en samlever eller ikke har børn. Hvor meget du kan få som enlig forsørger, bliver beregnet ud fra hvor meget du betaler i husleje, lejlighedens størrelse samt din indkomst og eventuelle formue. På Borger.dk kan du beregne og ansøge om boligstøtte.

Få hjælp til din økonomi som enlig forsørger

Som enlig forsørger til ét eller flere børn, kan økonomien være stram. Af den grund kan det være en god ide for dig at lægge et budget. Lægger du et budget kan du få et overblik over din økonomi. Så har du større forståelse for hvilke udgifter og indtægter du har. På den måde kan du også se hvilke poster du kan spare penge på.
Er du enlig forsørger, og står du i en situation hvor du mangler penge, kan du låne op til 15.000 kroner hos KasseKreditten.dk. Det eneste du skal gøre er, at udfylde vores ansøgningsformular som kun tager 1 minut. Det er både nemt og hurtigt at ansøge om et lån hos os. Pengene vil du allerede have på din konto indenfor få minutter også i weekenden.