Bliv klogere på kontanthjælp i 2020 ▷ Vi rådgiver dig - Læs mere

Bliv klogere på kontanthjælp

Bliv klogere på kontanthjælp

Bliv klogere på kontanthjælp

Vil du gerne vide mere om kontanthjælp, så er du kommet til det rigtige sted. Vi har samlet de mest relevante informationer om kontanthjælp til dig. Vil du gerne vide hvad kravende er for at få kontanthjælp, hvor meget du kan få i ydelse eller noget helt tredje? Så læs med her.

 

Hvad er kontanthjælp?

Kontanthjælp, også tidligere kaldet bistandshjælp, er en offentlig ydelse der gives til borgere i Danmark, som ikke er i stand til at forsørge sig selv eller deres familie. Kontanthjælp er en ydelse som har eksisteret siden 1976 og er blevet en afløser for fattighjælpens afskaffelse i 1961. For at være berettiget til ydelsen skal du opfylde bestemte kriterier. Disse kriterier kan du finde nedenfor.

Hvem kan få kontanthjælp?Hvem kan få kontanthjælp?

For at få kontanthjælp skal du opfylde følgende kriterier:

 • Du skal være fyldt 30 år
 • Din bopæl skal være i Danmark
 • Du skal have været ude for en social begivenhed som eksempelvis sygdom eller arbejdsløshed
 • Den sociale begivenhed skal have medført, at du ikke kan forsørge dig selv eller din familie
 • Hvis dit behov for forsørgelse ikke kan dækkes af andre ydelser såsom arbejdsløshedsdagpenge eller pension

Hvad sker der når jeg kommer på kontanthjælp?

Når du skal på kontanthjælp, skal du til møde i kommunen hvor de skal vurdere om du er jobparat eller aktiveringsparat.
Du bliver betragtet som jobparat når du er fyldt 30 år og når kommunen mener, at du er i stand til et ordinært arbejde. Her vurderes det også om du er i stand til at forsørge dig selv inden for 3 måneder. Hvis du bliver betragtet som aktiveringsparat, skal du have en helbredsundersøgelse så kommunen er i stand til at vurdere dine arbejdsmuligheder. Helbredsundersøgelsen laves med henblik på, at bringe den enkelte person tættere på at komme i arbejde.

Hvad er kontanthjælpsloftet?

Kontanthjælpsloftet er et loft som betyder, at du kan risikere at få mindre i særlig støtte eller boligstøtte hvis du ikke sørger for aktivt at søge arbejde. Vil du undgå at blive ramt af kontanthjælpsloftet, skal du løbende søge arbejde og være tilgængelig for arbejdsmarkedet.

I forbindelse med kontanthjælpsloftet er 225-timers reglen blevet indført, som skal sikre at flere kontanthjælpsmodtagere bliver sendt i arbejde. For at få fuld ydelse skal personer på kontanthjælp arbejde minimum 225 timer om året – ellers bliver de trukket op til 1.000 kroner om måneden i deres ydelse.

 

5 vigtige informationer

1. Hvis du er gift skal du være opmærksom på, at din kontanthjælp påvirkes af din ægtefælles formue og indtægter. Har din ægtefælle en større formue eller forholdsvis høj indtægt, vil din ydelse falde. Det skyldes at ægtepar har pligt til at forsørge hinanden – det forventes altså at din ægtefælle hjælper dig økonomisk.

2. Er du på kontanthjælp og har børn, kan du forvente at få udbetalt mere i ydelse. I 2020 får kontanthjælpsmodtagere der er fyldt 30 år og som har forsørgerpligt 14.993 kroner før skat om måneden. Kontanthjælpsmodtagere der er fyldt 30 år, men ligger uden for denne kategori, får 11.282 kroner om måneden før skat.

3. Den 1. januar 2016 blev kravet om gensidig forsørgelsespligt for samlevende afskaffet. Dog har ægtepar stadig pligt til at forsørge hinanden.

4. Du kan godt modtage kontanthjælp under barsel. Jobcentret skal inden for de sidste 3 måneder i din barsel tilbyde en vejledningssamtale. Det skyldes at Jobcentret har fokus på at få kontanthjælpsmodtagere i arbejde, så snart barselen er slut.

5. Har du som kontanthjælpsmodtager ikke en erhvervskompetencegivende uddannelse, skal du deltage i et forløb der tester og vurderer dine kompetencer. Hvis testene viser, at du har behov for et læse-, skrive- eller regnekursus, får du tilbudt disse kurser.

 

Så meget kan du få i kontanthjælp

Hvor meget du kan få i kontanthjælp afhænger blandt andet af om du har forsørgerpligt over for børn, om du har en formue eller andre indtægter.
Er du fyldt 30 år, og forsørger du et eller flere børn, så har du ret til at få udbetalt 14.993 kroner om måneden i kontanthjælp. Alle andre kontanthjælpsmodtagere der er fyldt 30 år, er berettiget til at få udbetalt 11.282 kroner i kontanthjælp. Du kan læse mere om hvilke regler der er for udbetaling af kontanthjælp på Borger.dk.

 

Kontanthjælp til personer under 30 år

I 2014 indførte regeringen en større kontanthjælpsreform hvis formål var, at skære i ydelsen til unge der blev vurderet til at være i stand til at studere og tage en uddannelse. Hvis kommunen vurderer unge til at være uddannelsesparat vil de i stedet for at modtage kontanthjælp få SU under deres uddannelse.

Er du under 30 år kan ikke ikke modtage kontanthjælp. Du kan i stedet ansøge om uddannelseshjælp. Læs mere nedenfor.

Kontanthjælp eller uddannelseshjælp?Uddannelseshjælp til personer under 30 år

Er du under 30 år, og har ingen erhvervskompetencegivende uddannelse, får du i stedet for kontanthjælp tilbudt uddannelseshjælp. For at kunne få uddannelseshjælp skal du opfylde følgende kriterier:

 • Du skal være under 30 år
 • Har ikke en erhvervskompetencegivende uddannelse
 • Du har været ude for en social begivenhed såsom sygdom, arbejdsløshed eller samlivsophør
 • Den sociale begivenhed gør, at du ikke har mulighed for at forsørge dig selv eller din familie
 • Du kan ikke blive forsørget af andre
 • Din forsørgelse kan ikke dækkes af andre ydelser, som for eksempel arbejdsløshedsdagpenge eller pension

Hvor meget kan du få i uddannelseshjælp?

Det beløb du kan få udbetalt i uddannelseshjælp er nogenlunde det samme som du kan få i SU. Vurderer kommunen at du er aktivitetsparat, kan du få et aktivitetstillæg. Du er berettiget til aktiveringstillæget hvis du deltager i et aktivt tilbud eller har sagt ja til et tilbud. Neden for kan du se hvad du kan få i uddannelseshjælp under forkellige vilkår:

 • Hjemmeboende unge under 25 år får 2.664 kroner om måneden
 • Udeboende unge under 25 år får 6.182 kroner om måneden
 • Hjemmeboende mellem 25-29 år får 2.664 kroner om måneden
 • Udeboende mellem 25-29 år får 6.182 kroner om måneden
 • Unge som forsørger eget barn i hjemmet (uden ret til børnetilskud) får 8.653 kroner om måneden
 • Unge som er enlige forsørgere får 12.364 kroner om måneden
 • Kvinder under 30 år som er gravide og har passeret 12. svangerskabsuge får 11.282 kroner om måneden
 • Unge under 30 år som har en psykisk lidelse og er forsørgere får 14.993 kroner om måneden
 • Unge under 30 år som har en psykisk lidelse og er udeboende får 11.282 kroner om måneden

Dækker kontanthjælpen ikke din udgifter?

Står du i en situation hvor du enten modtager kontanthjælp eller kommer til det inden for kort tid, men kan se at ydelsen ikke dækker dine udgifter? Så er der hjælp at hente. Hos KasseKreditten.dk kan du låne penge til lige det du står og mangler. Måske til at kunne betale dine regninger, til uforudsete udgifter eller til at indfri dine drømme. Der er mange muligheder.

Det kan være, at du er gået fra at have et fast arbejde med en større indkomst, eller har fået flere udgifter i det månedsbudget. Der skal ikke meget til for, at ydelsen ikke rækker til de mange udgifter der er hver måned. Hvis du står i en situation, hvor du godt kunne bruge nogle ekstra tusinde på kontoen. Så er du kommet til det helt rigtige sted. Vi tilbyder lån mellem 3.000 og op til 15.000 kroner. Lån penge hos KasseKreditten og få penge på kontoen allerede indenfor få minutter, også i weekenden. Så har du et større økonomisk råderum og skal ikke vende hver en krone eller øre eller være stresset over, om du mon har råd til at betale dine udgifter.